ZP -TP-GP RELEASES RELATED Orders

Home | Budget | MTFP|Fiscal Position| Statistics |Transparency |Govt. Orders |Other Info | VAT | RTI | AMS |Contact Us

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2019 ದಿನಾಂಕ 01-08-2019-ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
Release of grants to Taluk Panchayats schemes for Financial Year 2019-20 Schemes for the Period of 3 Months as Second Instalment.
Release of grants to Zilla Panchayats schemes for the period of 3 Months as Second Instalment
  GO No. FD 366 Exp11 2019 Dated 02-03-2019 : Transfer of "Road Safety" cess to Reserve Fund regarding
  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ   ಅಇ 272 ವೆಚ್ಚ-6 2019 -ಆಯವ್ಯಯ ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನದ ಮರು ಹಂಚಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ
  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 43 ವೆಚ್ಚ 6/2019 ದಿನಾಂಕ: 11-06-2019-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಗೆದುರಾಗಿ ದಿನಗೂಲಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 321 ವೆಚ್ಚ-6/ 2019 ದಿನಾಂಕ : 2905-2019-ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೋರಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 1-206 ಜಿಪ಻ 2019 ದಿನಾಂಕ 20-05-2019-ಜಿಲ್ಲಾ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ತ್ರೈಮಾಸಿಕ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 236 ವೆಚ್ದ 6 2019-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್  ಲಿಂ ಕ್ ಡಾಕ್ಯೂ ಮೆಂಟ್  2019-20
  G.O.No. FD 01 to 30  ZPA 2019 -dated 01-04-2019 Release of grants to Zilla Panchayath -First Instalment (2019-20)
  G.O.No. FD 31 to 206 ZPA 2019 dated 01-04-2019- Release of Grants to Taluk Panchayats First Instalment  (2019-20)
  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 17 ವೆಚ್ಚ 6/2019  ದಿನಾಂಕ:14.1.2019-ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯದ ಕಾಯ೵ಕ್ರಮಗಳಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು/ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಲೆಕ್ಕ ಶೀಷಿ೵ಕೆಗಳನ್ನು ಖಜಾನೆ-2ರಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ    ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 262 ವೆಚ್ಚ 6/2018ದಿನಾಂಕ:26.12.2018- ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಚೌಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವರದಿಯ ಕುರಿತು
 

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 485 ವೆಚ್ಚ-6 2018 ದಿನಾಂಕ 10-12-2018- 2018-19 ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗ ಗಳ ಇಲಾಖೆ, ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗ ಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಪೂರ್ವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಡಿಬಿಟಿ (  DBT    ) ಮುಖೇನ ಪಾವತಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

G.O: FD 01 ZPA 2018, dated: 7th December 2018-Devolution of funds to the Panchayat Raj Institutions and Urban Local Bodies on the recommendations of the Fourth State Finance Commission

  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 01-206 ಜಿಪಅ 2018 ದಿನಾಂಕ 01-08-2018 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 372 ವೆಚ್ಚ6/2018 ದಿನಾಂಕ: 07-09-2018-ವಿವಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:1.4.2017ರಿಂದ 31.3.2018ರವರೆಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನ ದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 25 ರಷ್ಟನ್ನು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 249 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ: 01ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 256 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ: 1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018-ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಬುದ್ದರಕ್ಕಿಥ
ವಸತಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 303 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018- ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2018 ದಿನಾಂಕ:1ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2018 - ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಗೌರವಧನ ಮತ್ತಿತರೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಕೊನೆಯ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  G.O.No. FD 01 to 30  ZPA 2018 -dated 01-08-2018 Release of grants to Zilla Panchayath for the period August 2018  to March 2019
  G.O.No. FD 31 to 206 ZPA 2018 dated 01-08-2018- Release of Grants to Taluk Panchayats for  Financial Year 2018-19 [August 2018  to March 2019]
 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2018-ದಿನಾಂಕ 23-04-2018 ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 269 ವೆಚ್ಚ-6 2018 ದಿನಾಂಕ 23-4-2018ಕ್ಕೆ    ತಿದ್ದುಪಡಿ
 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 249 ವೆಚ್ಚ-6 2018 ದಿನಾಂಕ 04-05-2018-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2018 ದಿನಾಂಕ 23-04-2018-ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು/ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು/ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಗೌರವ ಧನ ಮತ್ತಿತರ ಭತ್ಯೆಗಳ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂ: ಆಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2018 ದಿನಾಂಕ:2ನೇ ಏಪ್ರಿಲ್ 2018. ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳ    ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಡ್ 090ರಡಿ ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  G.O.No. FD 01 to 30  ZPA 2018 -dated 02-04-2018 Release of grants to Zilla Panchayath for the period April  2018  to July 2018
  G.O.No. FD 31 to 206 ZPA 2018 dated 02-04-2018- Release of Grants to Taluk Panchayats for  Financial Year 2018-19
  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 207 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ: 22ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018-ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾದ ಬೋಧಕ / ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಆದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಬೋಧಕ / ಬೋಧಕೇತರ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತೀಕರಿಸಿದ ಫ್ರೌಡಶಾಲೆಗಳ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 193 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ:16ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿ/ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆ/ಕಟ್ಟಡದ ಬಾಡಿಗೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 269 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:16ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018-ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 42 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ: 15ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018-ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮಹಿಳಾ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ, ಅಂಗನವಾಡಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆಯರ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 161 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ: 6ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018- ರಾಜ್ಯದ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 155 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ:6ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯರು/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 156 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ:6ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 151 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ: 5ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮದ್ಯಾಹ್ನದ ಉಪಾಹಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 145 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ:2ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2018-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 115 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ:27ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 139 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ:23ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018- ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 136 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ:23ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 503 ವೆಚ್ಚ6/2017 ದಿನಾಂಕ: 9ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2018-ವಿವಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿ:1.4.2016ರಿಂದ 31.3.2017ರವರೆಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ          ಅನುಬಂಧ-2

  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 503 ವೆಚ್ಚ6/2017 ದಿನಾಂಕ: 29ನೇ ಜನವರಿ 2018-ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ  ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2011-12ರಿಂದ 2015-16ರವರೆಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ              ಅನುಬಂಧ-2
  ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಇ 81 ವೆಚ್ಚ-6 2018 ದಿನಾಂಕ 07-02-2018 - ಜಿಲ್ಲಾ /ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ನಿಧಿ-1ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ  ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ  ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 60 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ: 25ನೇ ಜನವರಿ 2018- ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು(ಗ್ರಾ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಖಾದಿ ಗ್ರಾಮೋದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ಮತ್ತು ಆನೇಕಲ್ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೆರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶು ಸಂಗೋಪನಾ ಇಲಾಖೆಯ ಪುನರ್ ರಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ತೆರವಾಗಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 269 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:25ನೇ ಜನವರಿ 2018-ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 54 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ: 24ನೇ ಜನವರಿ 2018-ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 55 ವೆಚ್ಚ 6/2018 ದಿನಾಂಕ: 24ನೇ ಜನವರಿ 2018-ವಿವಿಧ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ತೆರವಾದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಂಭಾವನೆಗಾಗಿ ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 03 ವೆಚ್ಚ-6 2018 ದಿನಾಂಕ 08-01-2018-ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 03 ವೆಚ್ಚ-6 2018 ದಿನಾಂಕ 08-01-2018- ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಗೌರವಧನ/ಸಂಭಾವನೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 688 ವೆಚ್ಚ-6 2017 ದಿನಾಂಕ 04-01-2018-ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ನಿಧಿ-1ರಲ್ಲಿನ ಅನುದಾನ ಮತ್ತು ಇದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಪ್ರಸಕ್ತ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 621 ವೆಚ್ಚ-6 2017 ದಿನಾಂಕ 24-11-2017-ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸರ್ಕಾರಿ  ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಾಗೂ ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  GO No. FD 02 ZPA 2015 dated 19-12-2017-Extension of 3rs State Finance Commission
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 257 ವೆಚ್ಚ-6 2017 ದಿನಾಂಕ 16-121-2017-ಕೇಂದ್ರ ಪುರಸ್ಕೃತ ಯೋಜನೆಯಾದ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ  ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್  ಗ ಮೂಲಕ     ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 564 ವೆಚ್ಚ-6 2017 ದಿನಾಂಕ 02-11-2017-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ತೆರವಾಗಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹುದ್ದೆಗಳು ಭರ್ತಿಯಾದ್ದರಿಂದ ಹಾಗೂ ತೆರವಾಗಿರುವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆದುರಾಗಿ ಗುತ್ತಿಗೆ/ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಗೌರವಧನ/ಸಂಭಾವನೆ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗ

 

ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಇ 437 ವೆಚ್ಚ-6 2016 ದಿನಾಂಕ 30-10-2017 - ಜಿಲ್ಲಾ /ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ನಿಧಿ-1ರಲ್ಲಿ ವರ್ಷಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ  ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ  ಆರ್ಥಿಕ  ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರೆಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 269 ವೆಚ್ಚ6/2017  ದಿನಾಂಕ:10-11-2017 -ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
   ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 257 ವೆಚ್ಚ6/2017  ದಿನಾಂಕ:03-10-2017ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-01ರಡಿ 2017-18ನೇ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 238 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ: 18ನೇ ಆಗಸ್ಟ್ 2017- ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 436 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:28ನೇ ಜುಲೈ 2017 - ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲು ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 283 ವೆಚ್ಚ 6/ 2017 ದಿನಾಂಕ:13ನೇ ಜುಲೈ 2017 ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗ/ಉಪ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2059-80-196-1-01-300ರಡಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 375 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:13ನೇ ಜುಲೈ 2017 ವಿವಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
  ತಿದ್ದುಪ ಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 380 ವೆಚ್ಚ-3 2017 ದಿನಾಂಕ 06-07-2017
  G.O.No. FD 207 ZPA 2017 dated 01-07-2017- Release of Grants to Grama Panchayats for the months of July 2017 to March 2018 of Financial Year 2017-18
2017 G.O.No. FD 31 to 206 ZPA 2017 dated 01-07-2017- Release of Grants to Taluk Panchayats for  Financial Year 2017-18
G.O.No. FD 01 to 30 ZPA 2017 -dated 01-07-2017 Release of grants to Zilla Panchayath under Plan and Non Plan schemes for the period July  2017  to March 2018
ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ:ಆಇ 288 ವೆಚ್ಚ-6  2017 ದಿನಾಂಕ  03-05-2017-ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ನಿಧಿ-3ರಡಿಯ ಭರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 269 ವೆಚ್ಚ6/2017  ದಿನಾಂಕ:13-04-2017 -ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಗ್ರ ಶಿಶು ಅಭಿವದ್ದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: 31-206 ವೆಚ್ಚ6/2017 ದಿನಾಂಕ:12-04-2017 -ರಾಜ್ಯದ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ-ಮಾದರಿ ಶಾಲೆಗಳು ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 257 ವೆಚ್ಚ6/2017 ದಿನಾಂಕ:12-04-2017 ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ   ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-101-0-01ರಡಿ 2017-18ನೇ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 238 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ: 03-04-2017-ರಾಜ್ಯದ   ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಮತ್ತು ಕ್ಷೀರ ಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಾಗಿ 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಕಂತಿನ  ಅನುದಾನ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ
G.O.No. FD 207 ZPA 2017 dated 01-04-2017- Release of Grants to Grama Panchayats for the months of April  2017 to June 2017 of Financial Year 2017-18
G.O.No. FD 31 ZPA 2017 dated 01-04-2017- Release of Grants to Taluk Panchayats for  Financial Year 2017-18

G.O.No. FD 01 ZPA 2017 -dated 01-04-2017 Release of grants to Zilla Panchayath under Plan and Non Plan schemes for the period April  2017  to June 2017

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 224 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ: 22 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನ  ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 223 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ: 21 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017 -ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ  ಬೋಧಕ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 166 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:10ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017-ವಿವಿದ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ   ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ -

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 159 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:10ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017-ಶಿಗ್ಗಾಂವ್ ಮತ್ತು ಮಾಗಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ  ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 169 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:9ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017-ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಸಮಾಜ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 168 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:8ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017-ವಿವಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ   ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 164 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ:7ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017-ವಿವಿದ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 175 ವೆಚ್ಚ 6/2017 ದಿನಾಂಕ: 10 ನೇ ಮಾರ್ಚ್ 2017 -ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹಾಗೂ ನಂತರ ಸ್ವ ಇಚ್ಚೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರೆದ ಭೋಧಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ಸಂಭಾವನೆ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
2016

 

G O NO: ; FD 437 EXP -6 2013, dated: 22nd December 2016-Change in Accounting procedure for writing back of Unspent ZP & TP fund ll balances of a year  
G.O.No. FD 207 ZPA 2016 dated 28-07-2016- Release of Grants to Grama Panchayats for the months of Jan 2017  to March 2017 of Financial Year 2016-17  
G.O.No. FD 31 to 207 ZPA 2016 dated 14 -12-2016- Release of Grants to Taluk Panchayats for  Financial Year 2016-17  
G.O.No. FD 01 TO 30 ZPA 2016 -dated 14-12-2016 Release of grants to Zilla Panchayath under Plan and Non Plan schemes for the period Jan 2017  to March 2017  
G.O.No. FD 207 ZPA 2016 dated 28-07-2016- Release of Grants to Grama Panchayats for the months of August 2016 to December 2016 of Financial Year 2016-17  
G.O.No. FD 31 to 206 ZPA 2016-  Release of grants to Taluk Panchayath under Plan and Non Plan Schemes for FY 2016-17  
G.O.No. FD 01 TO 30 ZPA 2016 -Release of grants to Zilla Panchayath under Plan and Non Plan schemes for the period August 2016 to December 2016  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 266 ವೆಚ್ಚ-6/2015  ದಿನಾಂಕ 07-06-2016 ರಾಜ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 318 ವೆಚ್ಚ-6/2015  ದಿನಾಂಕ 18-04-2016 : ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ ; 01-04-2015  ರಿಂದ 31-11-2015ರ ವರೆಗೆ  ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂದಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  

G.O.No. FD 207 ZPA 2016 dated 01-04-2016- Release of Grants to Grama Panchayats for the months of April 2016 to July 2016 of Financial Year 2016-17

 
ADDENDUM to GO No. FD 01-30 ZPA 2016-dated 01st April 2016  
ADDENDUM to GO No. FD 31-206 ZPA 2016-dated 01st April 2016  
G.O.No. FD 31 to 206 ZPA 2016-  Release of grants to Taluk Panchayath under Plan and Non Plan Schemes for FY 2016-17  
G.O.No. FD 01 TO 30 ZPA 2016 -Release of grants to Zilla Panchayath under Plan and Non Plan schemes for the period April 2016 to July  2016  
ADDENDUM TO GO NO. FD 04 ZPA 2013 dated 10-04-2013  
ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 130 ವೆಚ್ಚ 6/2016 ದಿನಾಂಕ: 16-03-2016 ರಾಜೀವ ಗಾಂಧಿ ಖೇಲ್ ಅಭಿಯಾನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 77 ವೆಚ್ಚ 6/2016 ದಿನಾಂಕ:27ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2016- ಮೈಸೂರು, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ, ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ  ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ 

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 59 ವೆಚ್ಚ 6/2016 ದಿನಾಂಕ:27ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2016- ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಇತರೆ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 59 ವೆಚ್ಚ 6/2015 ದಿನಾಂಕ:27ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2016- ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೃಷಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆಗಳ ನೌಕರರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 

ಸರ್ಕಾರದ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 155 ವೆಚ್ಚ6/2014 ದಿನಾಂಕ:23ನೇ ಫೆಬ್ರವರಿ 2016- ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡಿ.ಆರ್.ಡಿ.ಎ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ  ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515ರಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.

 
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 01 ಜಿಪಿಅ 2016 ದಿನಾಂಕ 25-02-2016-ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಉಪಯೋಜನೆ ಹಾಗೂ ಗಿರಿಜನ ಉಪಯೋಜನೆಯ ಹಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಒದಗಿಸುವ ಹಾಗೂ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಆಯವ್ಯಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 522 ಜಿಪಿಅ 2016 ದಿನಾಂಕ 25-02-2016-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ನ ಭೋಧಕ/ಭೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 60 ವೆಚ್ಚ-06 2016 ದಿನಾಂಕ 24-02-2016-ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 61 ವೆಚ್ಚ-೦6  2016 ದಿನಾಂಕ 20-02-2016- ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್  ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಮೀನಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಇಲಾಖೆಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ  ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 55 ವೆಚ್ಚ-06  2016 ದಿನಾಂಕ 15-02-2016-ಶಿವಮೊಗ್ಗ  ಮತ್ತು ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ  ವೇತನ   ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ  ಅನುದಾನವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 49 ವೆಚ್ಚ-06 2016 ದಿನಾಂಕ 12-02-2016- ಮೈಸೂರು, ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು (ಗ್ರಾಮಂತರ) ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಇಲಾಖೆ  ಮತ್ತು ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜನಿಯರಿಂಗ್  ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 318 ವೆಚ್ಚ-6/2015  ದಿನಾಂಕ 08-02-2016 ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂದಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 22 ವೆಚ್ಚ-6 2016 ದಿನಾಂಕ 23-01-2016-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ದಿನಗೊಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
2015  Government Order No FD 207 ZPA 2015 dated 15th Dec  2015- Release of Grants to Grama Panchayath for the months of Jan 2016 to March 2016 of FY 2015-16  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 521 ವೆಚ್ಚ-6 2015 ದಿನಾಂಕ 22-12-2015   -   ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  
G.O. No. FD 01 ZPA 2015 (01-30) dated 15th Dec  2015 -Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non Plan schemes for the period of August  2015 to December 2015 CSS Schemes  
G.O. No. FD 31 ZPA 2015-(31 to 206) dated 15th Dec  2015- Release of grants to Taluk Panchayaths under Plan and Non Plan Schemes for Financial year 2015-16 CSS  Schemes  
G.O.No. FD 31 to 206 ZPA 2014-  Release of grants to Taluk Panchayats under Plan and Non Plan Schemes for FY 2015-16  
G.O.No. FD 01 TO 30 ZPA 2015 -Release of grants to Zilla Panchayaths under Plan and Non Plan schemes for the period January 2016  to March 2016  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 493 ವೆಚ್ಚ-6/2015  ದಿನಾಂಕ 01-12-2015 ರಾಜ್ಯದ  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿಭಾಗದ ದಿನಗೂಲಿ ನೌಕರರ ವೇತನ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ  ಬಾಕಿ ಮತ್ತು ವೇತನ ಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 440 ವೆಚ್ಚ-6/2015  ದಿನಾಂಕ 29-10-2015-ಅಕ್ಷರ ದಾಸೋಹ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಧ್ಯಾನ್ನ ಬಿಸಿಯೂಟ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒಟ್ಟಾರ ಅನುದಾನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
Government Order No FD 207 ZPA 2015 dated 31st July 2015- Release of Grants to Grama Panchayath for the months of April 2015 to July 2015 of FY 2015-16  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 342 ವೆಚ್ಚ-6/2015  ದಿನಾಂಕ 07-08-2015-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-02-197-1-01-300 (2225-00-102-0-68) ಯೋಜನೆ ಯಡಿ 9ನೇ ಮತ್ತು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ  2012-13, 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 318 ವೆಚ್ಚ-6/2015  ದಿನಾಂಕ 03-08-2015 ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂದಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ

 
G.O. No. FD 01 ZPA 2015 (01-30) dated 31st July 2015 -Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non Plan schemes for the period of August  2015 to December 2015 CSS Merged Schemes  
G.O. No. FD 31 ZPA 2015-(31 to 206) dated 31st July  2015- Release of grants to Taluk Panchayaths under Plan and Non Plan Schemes for Financial year 2015-16 CSS Merged Schemes  
G.O.No. FD 01 ZPA 2015(01-30) -Release of grants to Zilla Panchayaths under Plan and Non Plan schemes for the period August 2015 to December 2015  
G.O.No. FD 31 ZPA 2015-(31 to 206)  Release of grants to Taluk Panchayats under Plan and Non Plan Schemes for FY 2015-16  
Govt Order No. FD 437 Exp-6 2013 dated 31-03-2015-Adjustment of ZP Fund-II balances  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 207 ಜಿಪಿಅ 2015 ದಿನಾಂಕ 22-06-2015 -  2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 207 ಜಿಪಿಅ 2015 ದಿನಾಂಕ 22-06-2015 -  2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
Government Order No FD 207 ZPA 2015 dated 4th April 2015- Release of Grants to Grama Panchayath for the months of April 2015 to July 2015 of FY 2015-16  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ ೧-೩೦ ಜಿಪಅ ೨೦೧೫ (೦೧-೩೦) ದಿನಾಂಕ ೦೪-೦೪-೨೦೧೫ ಕ್ಕೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ  
G.O. No. FD 01 ZPA 2015 (01-30) dated 04th April  2015-Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non Plan schemes for the period of April 2015 to July 2015 CSS Merged Schemes  
G.O. No. FD 31 ZPA 2015-(31 to 206) dated 04th April  2015- Release of grants to Taluk Panchayaths under Plan and Non Plan Schemes for Financial year 2015-16 CSS Merged Schemes  
G.O. No. FD 31-206 ZPA 2015 (31-206)dated 04th April 2015-Release of grants to Taluk Panchayats under Plan and Non-plan schemes for Financial Year 2015-16  
G.O. No. FD 01-30 ZPA 2015 (01-30) dated 04th April 2015-Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non-plan schemes for the period April 2015 to July 2015  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ ೧೮೦ ವೆಚ್ಚ-೬ ೨೦೧೫ ದಿನಾಂಕ ೨೪-೦೩-೨೦೧೫ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕೂ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ಬೋಧಕ/ಬೋಧಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೇತನ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಪತ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 110 ವೆಚ್ಚ-06 2015 ದಿನಾಂಕ 21-02-2015 - 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಆಯವ್ಯಯ ಲಿಂಕ್ ಡ್ಯಾಕುಮೆಂಟ್ ನ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2204-00-198-6-11 (ಲಿಂಕ್ ಕೋಡ್ 2205-00-104-0-01) ಯೋಜನೆ ಯ ಮರುಹಂಚಿಕೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 508 ವೆಚ್ಚ-6/2013 (ಭಾ)  ದಿನಾಂಕ 13-02-2015 ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂದಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  
ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 11 ವೆಚ್ಚ-6/2015 ದಿನಾಂಕ 20-01-2015- ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೇತನ ಮತ್ತು ವೇತನೇತರ ವೆಚ್ಚಗಳಗೆ ಯೋಜನೆ/ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ  2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2 ರಲ್ಲಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
G.O. No. FD 207 ZPA 2014 dated 02nd Dec 2014- Release of Grants to Grama Panchayath for the months of Jan 2015 to March 2015 of FY 2014-15  
  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 350 ವೆಚ್ಚ-6 2014 ದಿನಾಂಕ : 23-12-2014- ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ನಿಧಿ-೧ರಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚವಾಗದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  G.O. No. FD 01 ZPA 2014(01-30) dated 05th Dec 2014-Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non Plan schemes for the period of January 2015 to March 2015-CSS Merged Schemes  
  G.O. No. FD 31 ZPA 2014-(31 to 206) dated 05th Dec 2014- Release of grants to Taluk Panchayaths under Plan and Non Plan Schemes for Financial year 2014-CSS Merged Schemes  
  Government Order No: FD 31 ZPA 2014, to FD 206 ZPA 2014 Dated: 1st December 2014 Release of grants to Taluk Panchayats under Plan and Non-plan schemes for Financial Year 2014-15.  
  Government Order No: FD 1 ZPA 2014 to FD 30 ZPA 2014, dated: 1st December 2014-Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non-plan schemes for the period January 2015 to March 2015  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 508 ವೆಚ್ಚ-6/2013 (ಭಾ)  ದಿನಾಂಕ 18-11-2014 ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂದಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 294 ವೆಚ್ಚ-6/2014 ದಿನಾಂಕ 27-06-2014- ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225-01-197-1-01 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ 2014-15ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-೧ ರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಅಇ 1-206 ಜಿಪಅ 2014 (1-206) ದಿನಾಂಕ : 05-08-2014  
  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 237 ವೆಚ್ಚ-6 2014 - 2014-15 ನೇ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಲೆಕ್ಕೀಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  G.O.No. FD 207 ZPA 2014 dated 02nd August 2014- Release of grants to Grama Panchayath for the months of Augst 2014 to December 2014 of FY 2014-15  
  G.O.No. FD 30 ZPA 2014 -Release of grants to Zilla Panchayaths under Plan and Non Plan schemes for the period August 2014 to December 2014 - State Plan Schemes  
  G.O.No. FD 31 ZPA 2014-31 to 206  Release of grants to Taluk Panchayats under Plan and Non Plan Schemes for FY 2014-15- State Plan Schemes  
  G.O. No. FD 01 ZPA 2014(01-30) dated 01st Aug 2014-Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non Plan schemes for the period of August 2014 to December 2014-CSS Merged Schemes  
  G.O. No. FD 31 ZPA 2014-(31 to 206) dated 01st Aug 2014- Release of grants to Taluk Panchayaths under Plan and Non Plan Schemes for Financial year 2014-CSS Merged Schemes  
  G.O.No. FD 437 Exp-6 2013 dated 08th July 2014 - Adjustment of ZP Fund II Balances-Education  
  G.O.No. FD 437 Exp-6 2013 dated 08th July 2014 - Adjustment of ZP Fund II Balances-RDPR  
  G.O.No. FD 437 Exp-6/2014 dated 19th June 2014- Write back of ZP Fund -II Balances  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 209 ಜಿಪಿಅ 2014 ದಿನಾಂಕ 27-05-2014 -  2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 207 ಜಿಪಿಅ 2014 ದಿನಾಂಕ 27-05-2014 -  2014-15ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರೇತರ ಸಂಸ್ಥಗಳು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು- ಸಹಾಯನುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2014-15 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2211-00-196-6-07 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ತಿದ್ದುಪಡಿ ಆದೇಶ ಆಇ 155 ವೆಚ್ಚ-6/2014 ದಿನಾಂಕ 15-05-2014 -2515-00-101-0-01-050 DRDA  
  BUDGET PROVISION -2014-15 TALUKA PANCHAYATH  
  G.O.No. FD 01 ZPA 2014 (01 to 30) dated 04th April 2014 - Release of Grants to Zilla  Panchayath under Plan and Non Plan for Financial Year 2014-15  
  G.O.No. FD 31 ZPA 2014 (31 to 206) dated 04th April 2014 - Release of Grants to Taluka Panchayath under Plan and Non Plan for Financial Year 2014-15  
  G.O. No. FD 207 ZPA 2014 dated 2nd April 2014-   Release of Grants to Grama Panchayats forthe months of April 2014 to July 2014 of Financial Year 2014-15  
  Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non Plan for the month of April 2014 to July  2014    
  Release of grants to Taluka Panchayats under Plan and Non Plan Schemes for Financial Year 2014-15  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 100 ವೆಚ್ಚ-6/2014 ದಿನಾಂಕ 19-03-2014-2013-14ನೇ ಸಾಲಿಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2403-00-101-1-01 (ಯೋಜನೆ)- ಜೀವ ವೈದ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 76 ವೆಚ್ಚ-6/2014 ದಿನಾಂಕ 06-03-2014-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-೨ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸುತ್ತೋಲೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 1 ಜಿಪಅ 2014 ದಿನಾಂಕ 01-02-2014-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿಎ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515 (ಒಟ್ಟಾರೆ) (Lump sum) ಅಡಿ ಅನುದಾನ  ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 445 ವೆಚ್ಚ-6/2013 ದಿನಾಂಕ 10-02-2014-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-01-197-1-01 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ವ್ಯಪಗತವಾದ ಅನುದಾನಕ್ಕೆದುರಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 508 ವೆಚ್ಚ-6 2014 (ಭಾ) ದಿನಾಂಕ 28-01-2014-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ  ದಿನಾಂಕ 31-08-2012 ರಿಂದ  31-03-2013ರವರಗೆ ಮರಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿರುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ  ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 25 ವೆಚ್ಚ-6 2014 ದಿನಾಂಕ 25-01-2014-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ /ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸಹಾಯಾನುದಾನಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟು ಪ್ರಾಥಮಿಕ/ಫ್ರೌಡ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೋದಕ/ಬೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 8 ಜಿಪಅ 2013 ದಿನಾಂಕ 10-01-2014-ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲಾ /ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಲ್ಲಿ  ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 447ವೆಚ್ಚ-6 2013 ದಿನಾಂಕ 09-01-2014-ವಿವಿಧ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್  ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿನ  ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ  ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಭೋದಕ/ಭೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರುಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 5 ಜಿಪಅ 2013 ದಿನಾಂಕ 21-12-2013-   ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-01-197-1-01 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 6 ಜಿಪಅ 2013 ದಿನಾಂಕ 21-12-2013-   ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ -ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ  ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2211-00-196-6-07 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 359 ವೆಚ್ಚ-6 2013 ದಿನಾಂಕ 21-12-2013-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2202(ಯೋಜನೆ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
  Release of grants to Grama Panchayats for the month of Jan2014 to March 2014 of Financial Year 2013-14  
  Release of grants to Taluk Panchayats under Plan and Non‐plan schemes for Financial Year 2013‐14  
  Release of grants to Zilla Panchayats under Plan and Non‐plan schemes for the period January 2014 to March 2014  
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 359 ವೆಚ್ಚ-6 2013 ದಿನಾಂಕ 28-09-2013-ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ 2202(ಯೋಜನೆ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

G.O.No. FD 3 ZPA 2013 dated 07th August 2013- Releases of Grants to Grama Panchayath for the months August 2013 to December 2013 of FY 2013-14

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 322 ವೆಚ್ಚ-6 2013 ದಿನಾಂಕ 17-08-2013-ಕೋಲಾರ ಮತ್ತು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2225 (ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೇತರ) ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಅಡಿ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನ ಪರಿಷಕೃತ ಆಯವ್ಯಯದಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 318 ವೆಚ್ಚ-6 ಜಿಪಅ 2013 ದಿನಾಂಕ 17-08-2013 -ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲುಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆ.ಶೀ 2225-00-101-0-75 (ಯೋಜನೇತರ) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ  ಅಧಿಕಾರಿ/ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ ವೇತನ ವೆಚ್ಚಕ್ಕಾಗಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 6 ಜಿಪಅ 2013 ದಿನಾಂಕ 07-08-2013-   ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ -ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2013-14 ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ  ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2211-00-196-6-07 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 5 ಜಿಪಅ 2013 ದಿನಾಂಕ 07-08-2013-   ಸರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಭಿಯಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-01-197-1-01 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ / ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್   ZP TP RELEASES-2013-14 [August 2013 to December 2013]  
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 08 ಜಿಪಿಅ 2013 ದಿನಾಂಕ 01-08-2013 -  2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೇತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಡಿ ಜಿಲ್ಲಾ/ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೆಚ್ಚ ಮರುಪಾವತಿಗಾಗಿ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 06 ಜಿಪ 2013  ದಿನಾಂಕ 20-05-2013ಕರುಣಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ - ಸಹಾಯಾನುದಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2211-00-196-6-07 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ  ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ : ಆಇ 238 ವೆಚ್ಚ -6 2013 ದಿನಾಂಕ 20-05-2013-ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2013-14ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2225ರಡಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  G.O.No. FD 03 ZPA 2013 dated 20th April 2013- Release of Grants to Grama Panchayath for the months of April 2013 to July 2013 of Financial Year 2013-14  
  ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ / ತಾಲ್ಲೂಕು  ಪಂಚಾಯತ್    ZP TP RELEASES-2013-14  
 

OM No. FD 01 BPE 2013 dated  01-04-20134 : Authorisation to incur salary expenditure for the month of March 2013 in respect of Departments coming under the control of ZPs and TPs

 
 

ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 202 ವೆಚ್ಚ-6 2013 ದಿನಾಂಕ 25-03-2013 - ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆ.ಶೀ 2235-02-0196-1-03-300(ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೊಳಿಸಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ

 
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 508 ವೆಚ್ಚ-6/2013 (ಭಾ) ದಿನಾಂಕ 21-03-2013-ವಿವಿದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದಿನಾಂಕ 15-10-2011 ರಿಂದ 30-08-2012ರವರೆಗೆ ಮರುಳು ಸಾಗಾಣಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ರಾಜಧನಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ನೀಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಅನುದಾನ ಬಿಡುಗಡೆ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 94 ವೆಚ್ಚ-6/2013 ದಿನಾಂಕ 07-02-2013-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2202-01-197-1-01 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗೊಳಿಸಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 55 ವೆಚ್ಚ-6/2013 ದಿನಾಂಕ 30-01-2013-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2515-00-197-1-22 (ಯೋಜನೆ) ಅಡಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ  ಅಸಮತೋಲನ ನಿವಾರಣಾ ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರ ಸಮಿತಿ ಗುರುತಿಸಿರುವ ಹಿಂದುಳಿದ ತಾಲ್ಲುಕುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು- ವಿ.ಅ.ಯೋ. ಅಡಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 51 ವೆಚ್ಚ-6/2013 ದಿನಾಂಕ 30-01-2013-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆ 2235-03-196-1-01 (ಯೋಜನೇತರ) ಅಡಿ  ಮರು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಗೊಳಿಸಿ ಒದಗಿಸಿರುವ  ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 34 ವೆಚ್ಚ-6/2013 ದಿನಾಂಕ 30-01-2013- ಅನುದಾನಿತ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಫ್ರೌಡಶಾಲೆಗಳ ಬೋದಕ/ಬೋದಕೇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ್ವಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ ಆಇ 501 ವೆಚ್ಚ-6/2012 ದಿನಾಂಕ 04-01-2013-ರಾಜ್ಯದ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ 2012-13ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2ರಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಲೆಕ್ಕ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳಡಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅನುದಾನವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  ಸರ್ಕಾರಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ: ಆಇ 500 ವೆಚ್ಚ-6/2012  ದಿನಾಂಕ 01-01-2013: 2012-2013ನೇ ಸಾಲಿನ ಪೂರಕ ಅಂದಾಜು-2ರಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಯುಕ್ತ ವೇತನ ಸಮಿತಿಯ ಶಿಫಾರಸ್ಸಿನ್ವಯ ವೇತನ ಶ್ರೇಣಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಗಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ  
  Release of Grants to Zilla Panchayat-Taluk Panchayat-Grama Panchayat for the month of January  2013 to March   2013 of  F Y 2012-2013  
  Release of Grants to Zilla Panchayat-Taluk Panchayat-Grama Panchayat for the month of October to December  2012 of FY 2012-2013  
  Release of Grants to Zilla Panchayat-Taluk Panchayat-Grama Panchayat for the month of   August 2012 & Sep 2012 of FY 2012-2013  
  Release of Grants to ZP-TP-GP for the month of July 2012 of Financial Year 2012-13  
  Release of Grants to ZP-TP-GP for the months of  April 2012 to June 2012 of Financial Year
2012-13
 

 

BACK
 

Note : Some of the Documents are available in PDF format, to view them download ACROBAT READER